Châu Âu có sợ bóng đá Trung Quốc không?

Trung Quốc đang lũng đoạn bóng đá thế giới bằng sức mạnh đồng tiền. Cũng nhờ điều đó, bóng đá châu Âu không còn đặt trong chế độ tĩnh lặng. Người Trung Quốc đang khiêu vũ với đồng tiền. Những phi vụ ...